Wudang Daoist Traditional Internal Kungfu Academy
Videos
School
School Foreigners
Wudang Master
Visit
News
Study
Media
Videos  
FAQ

 

 

 

 

Coaches' Videos

Wudang Tai Ji 13--Xiao yun
youtube>>>>

Wudang Xing Yi Quan--Liu Wen
youtube>>>>

Wudang Kungfu Fan--Yuan Li
youtube>>>>

Tai Yi Wu Xing Quan--Xiao Yun
youtube>>>>

Ba Ji Quan--Yuan Shen You
youtube>>>>

Long Hua Sword--Zhang Yong
youtube>>>>

Xuan Zhen Quan--Zhang Yong
youtube>>>>
     
       

 

Students' Videos

Wudang Tai Ji 28--Jeff
youtube>>>>

Wudang Dragon Sword--Ben
youtube>>>>

Wudang Jiben Quan/Basic Form
youtube>>>>

Wudang Weapons--Tan Shan Kui
youtube>>>>

Wudang 8 Immortal Stick--Jeff
youtube>>>>

International Traditional Class
Fuhu Quan  youtube>>>>

International Traditional Class
Taihe Quan  youtube>>>>

International Traditional Class
Xuangong Quan  youtube>>>>
Wudang dragon form
youtube>>>>
wudang drunken form--Sam
youtube>>>>
wudang kungfu
basic training
youtube>>>>
wudang kungfu
Wudang Iron Body(hard qigong)
youtube>>>>
practice in a temple
youtube>>>>
 

 


Kungfu Master

Master

Kungfu Students

Students

Wudang Scenery

Wudang Scenery

 

Wudang Taoist Traditional Kung Fu Academy
Website: http://www.wudanggongfu.com E-Mail: yxg@taoistkungfu.com , wudangkungfu@163.com
Mobile: (0086)135-978-86695 Address: Wudangshan, Shiyan City, Hubei Province, China 442714